โครงการ

จุดมุ่งหมายของมูลนิธิมหาสมุทรแห่งปัญญา คือ เพิ่มคุณภาพการศึกษา และ เสริมอาหารเช้า ให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

การศึกษา
มูลนิธิฯ บริจาค ซอฟแวร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ บริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด  จัดกิจกรรมสอนศิลปะ สอนวิทยาศาสตร์  สำหรับ นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล  ส่วนมาก นักเรียนเรียนจากทีวี (โครงการสอนผ่านดาวเทียม) นักเรียนจึงไม่ได้มีโอกาสได้ทดล อง หรือ จับต้องงานวิทยาศาตร์ ทางมูลนิธิฯจึงได้เข้าไปสบับสนุ น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนในส่วนนี้

1. โครงการอาหารเช้าเพิ่มพลังสมอง


หลังจากที่มูลนิธิฯได้ดำเนินการ สนับสนุนด้านการศึกษามากว่า 5 ปี  สังเกตุเห็นว่า เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ ซึ่งมีผู้ปกครองเป็นชาวเขา หรือ แรงงานทั่วไป  ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก่อนม าโรงเรียน เพราะผู้ปกครองไม่มีเวลาจัดเตรี ยม หรือไม่มีเงินเพียงพอ เด็กๆจึงต้องทนหิว ไปจนถึงเที่ยง  เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเรียน เรียนไม่รู้เรื่อง เด็กส่วนมาก เดิน หรือปั่นจักรยานมาโรงเรียนกว่าห นึ่งชั่วโมง เมื่อต้องหิ้วท้องรอเป็นเวลาหลา ยชั่วโมงไปถึงเวลาอาหารเที่ยง ทำให้เด็กๆทรมานกันมาก
มูลนิธิฯ จึงรีบจัดโครงการอาหารเช้า เพื่อให้เด็กๆท้องอิ่ม  โดยจัดอาหารเช้าที่มีประโยชน์ค รบห้าหมู่ ในเวลาก่อนเริ่มเรียน และเวลาพักเบรคช่วงสิบโมงเช้า มูลนิธิฯจัดอาหารว่างตอนเช้า ซึ่งคือ นม และของว่าง หรือผลไม้ตามฤดูกาล  ไว้ให้เด็กๆอีกด้วย
หลังจากดำเนินโครงการอาารเช้ามา กว่าสองปี  (เริ่มปี 2557) มูลนิธิฯได้วัดผลเป็นที่พอใจว่า คะแนนโดยรวมของนักเรียนดีขึ้น และนักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น

วันที่ดีและมีประสิทธิภาพ เริ่มจากอาหารเช้าที่มีประโยชน์ มูลนิธิมหาสมุทรแห่งปัญญา สนับสนุนอาหารเช้าที่มีประโยชน์ ให้โรงเรียนที่ห่างไกล 
เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ ซึ่งมีผู้ปกครองเป็นชาวเขา หรือ แรงงานทั่วไป  ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก่อนม าโรงเรียน เพราะผู้ปกครองไม่มีเวลาจัดเตรี ยม หรือไม่มีเงินเพียงพอ เด็กๆจึงต้องทนหิว ไปจนถึงเที่ยง  เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเรียน เรียนไม่รู้เรื่อง เด็กส่วนมาก เดิน หรือปั่นจักรยานมาโรงเรียนกว่าห นึ่งชั่วโมง เมื่อต้องหิ้วท้องรอเป็นเวลาหลา ยชั่วโมงไปถึงเวลาอาหารเที่ยง ทำให้เด็กๆทรมานกันมาก
มูลนิธิฯ จึงรีบจัดโครงการอาหารเช้า เพื่อให้เด็กๆท้องอิ่ม  โดยจัดอาหารเช้าที่มีประโยชน์ค รบห้าหมู่ ในเวลาก่อนเริ่มเรียน และเวลาพักเบรคช่วงสิบโมงเช้า มูลนิธิฯจัดอาหารว่างตอนเช้า ซึ่งคือ นม และของว่าง หรือผลไม้ตามฤดูกาล  ไว้ให้เด็กๆอีกด้วย

 

2.พัฒนาคุณภาพการศึกษา


มูลนิธิฯ บริจาค ซอฟแวร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ บริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด  จัดกิจกรรมสอนศิลปะ สอนวิทยาศาสตร์  สำหรับ นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไ กล  ส่วนมาก นักเรียนเรียนจากทีวี (โครงการสอนผ่านดาวเทียม) นักเรียนจึงไม่ได้มีโอกาสได้ทดลอง หรือ จับต้องงานวิทยาศาตร์ ทางมูลนิธิฯจึงได้เข้าไปสนับสนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนในส่วนนี้

มูลนิธิฯ เชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน คือการที่ทุกๆคนไม่ว่าจะรวยหรือจน สามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้ 
นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไ กล  ส่วนมาก นักเรียนเรียนจากทีวี (โครงการสอนผ่านดาวเทียม) นักเรียนจึงไม่ได้มีโอกาสได้ทดล อง หรือ จับต้องงานวิทยาศาสตร์ บริจาค ซอฟแวร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ บริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด  จั ดกิจกรรมสอนศิลปะ สอนวิทยาศาสตร์   ทางมูลนิธิฯจึงได้เข้าไปสนั บสนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนในส่วนนี้

 

3. โครงการน้ำดื่มสะอาด

โรงเรียนที่มูลนิธิฯดูแลอยู่นั้น เป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล จึงทำให้น้ำประปา มีดินแดงผสมอยู่เยอะ ทำให้ต้องใช้เครื่องกรองน้ำดื่มที่มีประสิทธิภาพ และราคาสูงกว่าที่งบของโรงเรียนสามารถจัดสรรได้ มูลนิธิฯจึงเข้ามาดูแล เพื่อจัดหาเครีื่องกรองน้ำ RO ที่ดีที่สุดในการกรองน้ำ ให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ได้ดื่มน้ำสะอาด เพื่อป้องกันโรคที่อาจมาจากน้ำไม่สะอาด

 

4. บริจาคช่วยเหลือค่าบริหารจัดการ

เนื่องจากมูลนิธิฯ ไม่หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เงินบริจาค 100 % เข้าโครงการเพื่อเด็กทั้งหมด มูลนิธิฯจึงขอใคร่ผู้บริจาค บริจาคเงินบางส่วนเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ และเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของมูลนิธิฯ เพื่อที่มูลนิธิจะสามารถขยายความช่วยเหลือเด็กๆได้มากขึน

มูลนิธิมหาสมุทรแห่งปัญญา เป็นองค์กรสาธารณะกุศล ตามประกาศการกระทรวงการคลัง ลำดับที่ 822
เงินบริจาค สามารถหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้

สนใจบริจาค คลิกที่นี่ และใส่รายละเอียดว่าต้องการบริจาคให้โครงการไหน ในหมายเหตุ ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกๆท่าน

 

ไม่พบสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com