มูลนิธิมหาสมุทรแห่งปัญญา ร่วมกับ BORBOLETA

บริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนใน 18 โรงเรียนทั่วประเทศไทย

โดยสิ่งของที่ส่งมอบให้น้องๆ ประกอบด้วย อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน อุปกรณ์ศิลปะ ยาสามัญประจำบ้าน และหนังสือความรู้ทั่วไป

1. โรงเรียนบ้านวังพอก จังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนนักเรียน 71 คน
ระดับชั้น อ.2 - ป.6
2. โรงเรียนบ้านท่ากุน จังหวัดปัตตานี
จำนวนนักเรียน 96 คน
ระดับชั้น อ.1 - ป.6
3. โรงเรียนบ้านทรายมูล (จันทน์รัตนานุเคราะห์)
จังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนนักเรียน 250 คน
ระดับชั้น อ.2 - ม.3
4. บ้านโนนค้อลุคุ จังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนนักเรียน 135 คน
ระดับชั้น อ.1 - ป.6
5. โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง จังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนนักเรียน 189 คน
ระดับชั้น ป.1 - ม.3
6. โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนนักเรียน 70 คน
ระดับชั้น อ.2 - ป.6
7. โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง
จังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนนักเรียน 265 คน
ระดับชั้น อ.1 - ม.3
8. โรงเรียนบ้านช้างใน จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนนักเรียน 50 คน
ระดับชั้น อ. - ป.6
9. โรงเรียนวัดทุ่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนนักเรียน 66 คน
ระดับชั้น ป.1 - ป.6
10. โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)
จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนนักเรียน 180 คน
ระดับชั้น อ. - ม.3
11. โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์)
จังหวัดสมุทรสงคราม
จำนวนนักเรียน 62 คน
ระดับชั้น อ. - ป.6
12. โรงเรียนหนองหัวช้าง จังหวัดกาฬสินธุ์
จำนวนนักเรียน 65 คน
ระดับชั้น อ. - ป.6
13. โรงเรียนวัดสระสองตอน จังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวนนักเรียน 89 คน
ระดับชั้น อ. - ป.6
14. โรงเรียนบ้านลำชี จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนนักเรียน 44 คน
ระดับชั้น อ.1 - ป.6
15. โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
จังหวัดอำนาจเจริญ
จำนวนนักเรียน 38 คน
ระดับชั้น อ. - ป.6
16. โรงเรียนบ้านบ่อทอง จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนนักเรียน 378 คน
ระดับชั้น อ. - ม.3
17. โรงเรียนวัดราษฎร์ สโมสรไพโรจน์วิทยา
จังหวัดนราธิวาส
จำนวนนักเรียน 412 คน
ระดับชั้น อ.1 - ป.6
18. โรงเรียนบ้านคางา จังหวัดปัตตานี
จำนวนนักเรียน 155 คน
ระดับชั้น อ.1 - ป.6
Powered by MakeWebEasy.com